Ousama Raking เจ้าชายที่ไม่ได้มีทุกอย่างที่ควรจะเป็นเจ้าชาย 

Ousama Raking อนิเมะที่มีการปรับมุมมอง และเนื้อเรื่องเจ้าชายในทุกเรื่องให้แปลกออกไป yasercartoon ยังคิดว่าเป็นแนวอนิเมะน่ารักทั่วไป แต่การเน้นว่า โบจจิ ที่เป็นอันดับพระราชาที่ 1 ที่มีการวางตัว ที่จะเป็นผู้เข้ามาครองสมบัติของพระราชา  แต่ในสภาพภายนอกแล้วนั้น กลับไม่น่าเชื่อเลยว่า จะสามารถขึ้นมาครอบราชย์เป็นพระราชา ที่เข้มแข็ง และกล้าหาญ เหมือนพ่อของเขาได้ เพราะตัวโบจจิเองก็ไม่ได้คิดดูถูก หรือด้อยค่าตัวเอง แต่ผู้คนแวดล้อม และสังคมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือแม้กระทั่งคนในวัง ต่างก็ดูถูก และไม่คิดว่าหากโบจจิ ขึ้นมาครองทุกอย่างแทนพ่อของเขา จะทำได้ดีเทียบเท่าพระราชาองค์ก่อนๆ ที่เคยเป็น อะไรที่ไม่คาดหวัง มักจะได้มาอย่างไม่คาดคิด อย่าว่าแต่คนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือคนในพระราชวัง ที่ต่างไม่เชื่อว่า หากวันหนี่งโบจจิได้ขึ้นมาครองเมืองแห่งนี้ จะสามารถดูแลที่แห่งนี้ ให้สงบสุข และสู้เมืองอื่นได้ แต่พระราชาพ่อของโบจจิ ก็รู้สึกเป็นกังวลไม่ต่างกัน และคิดว่านอกจากนี้ คงมีคนที่หวังที่จะแย่งชิงตำแหน่งพระราชา จากลุกแท้ๆ ของตัวเอง อย่างเช่น ไตต้า ที่เป็นลูกต่างแม่ และมีความสามารถในการต่อสู้ได้มากกว่า โบจจิอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะมีการจัดอันดับพระราชา Ousama Rakingว่าใครจะสมควรได้เป็นพระราชาอันดับที่เท่าไหร่ก็ตาม พ่อของโบจจิเลยเรียกองครักษ์ ที่เก่งทางด้านการทหาร […]